Steenderen.NET

Thuisbasis en digitale zandbak

Converteren van FLAC naar MP3 op een Synology NAS – Deel 1b

Verbeterde versie van het originele script. Als de originele folder niet alleen FLAC-bestanden bevat, maar ook MP3 bestanden, dan worden deze gekopieerd naar de MP3 folder. Verder meer informatie in de notificatie e-mail en het logbook. En tot slot ook nog een notificatie in DSM toegevoegd.

# Script to convert FLAC-files in one folder to MP3 in another folder, or copy the file if the original file is already MP3.
# Install FFMPEG on Synology NAS via package from https://synocommunity.com/package/ffmpeg

IFS="`printf '\n\t'`"     # Remove 'space', so filenames with spaces work well.

FLAC_MAP="/volume1/music" # Folder with original FLAC-files
MP3S_MAP="/volume1/MP3s"  # Folder to store the converted MP3-files

# Notification mail variables
MAIL_FROM="mail@provider.com"
MAIL_TO="mail@provider.com"
MAIL_SUBJECT="Synology NAS: MP3 conversie is voltooid"
MAIL_BODY="Beste gebruiker,\n\nDe conversie van FLAC-bestanden naar MP3-bestanden is voltooid."
MAIL_COUNTER="Totaal aantal geconverteerde bestanden: "
MAIL_STARTTIME="Starttijd: "
MAIL_TIMER="Duur: "
MAIL_REPORT="Bekijk de details in het conversie-rapport: "
MAIL_SIGNATURE="Met vriendelijke groeten,\nSynology DiskStation"

TIME_STAMP=`date`                                                                                    # Time stamp to store starting time
START_TIME=`date +%s`                                                                                # Start time to calculate total processing time
REPORT_FILE=$(cd -P -- "$(dirname -- "$0")" && pwd -P)"/convert_mp3_"$(date +%Y-%m-%d)."txt"        # Define report filename

ECHO_OUT="The following MP3-files were created:"
COUNTER=0

cd $FLAC_MAP
for a in `find . -name '*.flac' -print -o -name '*.mp3' -print | sort`; do  
    if [ -e "$a" ] ; then                                                                            # Check if string from find is a file (should be the case)
        if [[ ${a} != *"#recycle"* ]]; then                                                             # Skip files in the recycle bin, probably not deleted for nothing ;-)
            if [[ ${a} != *"@eaDir"* ]]; then                                                        # Ignore @eaDir, this are folders with thumbnails & metadata.
                if [ ${a: -5} == ".flac" ] ; then
                    OUTF=${a%.flac}.mp3                                                             # Generate name of MP3-file
                    OUTF="${OUTF:2}"                                                                # Remove trailing ./ from the path
                    
                    if [[ ! -f "$MP3S_MAP/$OUTF" ]]; then                                            # Check if MP3-file does not already exists (if so, no conversion needed)
                        path=$( echo ${OUTF%/*} )
                        file=$( echo ${OUTF##/*/} )
        
                        if [[ ! -e $MP3S_MAP/$path ]]; then
                            mkdir -p $MP3S_MAP/$path                                                # Create folder if it does not yet exist in MP3-folder.
                        fi
                        echo "Converting ${a:2}"                                                    # Show which FLAC-file is being converted to MP3
                        ffmpeg -loglevel warning -i $a -acodec libmp3lame -q:a 1 "$MP3S_MAP/$file"    # Convert to MP3-file with quality Q:A 1 setting
                        ECHO_OUT+=$'\n'"- $MP3S_MAP/$file (converted FLAC-file)"                    # Add MP3-filename to logging
                        COUNTER=$((COUNTER+1))
                    fi
                elif [ ${a: -4} == ".mp3" ] ; then
                    if [[ ! -f "$MP3S_MAP/${a:2}" ]]; then                                            # Check if MP3-file does not already exists (if so, no conversion needed)
                        path=$( echo ${a%/*} )
                        if [[ ! -e $MP3S_MAP/$path ]]; then
                            mkdir -p $MP3S_MAP/$path                                                # Create folder if it does not yet exist in MP3-folder.
                        fi
                        echo "Copying ${a:2}"
                        cp $FLAC_MAP/${a:2} $MP3S_MAP/${a:2}                                        # Copy MP3-file, no need to convert if already MP3
                        ECHO_OUT+=$'\n'"- $MP3S_MAP/${a:2} (copied MP3-file)"
                        COUNTER=$((COUNTER+1))
                     fi
                fi
            fi
        fi
    fi
done

END_TIME=`date +%s`                                                                                # End time to calculate total processing time
PROCESS_SECS=$(( $END_TIME - $START_TIME ))                                                        # Calculate total processing time in seconds
PROCESS_TIME="`printf '%02dh:%02dm:%02ds\n' $(($PROCESS_SECS/3600)) $(($PROCESS_SECS%3600/60)) $(($PROCESS_SECS%60)) `"

if test "$ECHO_OUT" != "The following MP3-files were created:"; then
    echo $"$ECHO_OUT" $'\n\nTotal: '$COUNTER' file(s)\nStarting time: '$(date +"%Y-%m-%d %H:%M" -d "$TIME_STAMP")'\nTotal processing time: '$PROCESS_TIME >> $REPORT_FILE
    /usr/bin/php -r 'mail("'$MAIL_TO'", "'$MAIL_SUBJECT'", "'$MAIL_BODY'\n\n'$MAIL_COUNTER$COUNTER'\n'$MAIL_STARTTIME$(date +"%Y-%m-%d %H:%M" -d "$TIME_STAMP")'\n'$MAIL_TIMER$PROCESS_TIME'\n\n'$MAIL_REPORT$REPORT_FILE'\n\n'$MAIL_SIGNATURE'", "From: '$MAIL_FROM'");';
    /usr/syno/bin/synologset1 sys info 0x11100000 "Finished MP3 conversion script. Total number of converted files: "$COUNTER". Total processing time: "$PROCESS_TIME". See all details in the conversion-report: "$REPORT_FILE;
else
    echo $"No files needed to be converted or copied.";
    /usr/syno/bin/synologset1 sys info 0x11100000 "Finished MP3 conversion script. No files needed to be converted or copied. Total processing time: "$PROCESS_TIME;
fi

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2019 Steenderen.NET

Thema door Anders Norén